Reglementen/protocollen

Bekijk hier ons privacy-statement.

Bekijk hier de bevorderingsnormen 2021-2022.

Bekijk hier het dyslexieprotocol.

Bekijk hier het examenreglement.

Bekijk hier het leerlingenstatuut.

Bekijk hier het antipestprotocol.

Klik hier voor de procedure doorstroom vanuit mavo naar havo en vanuit havo naar antheneum.

Bekijk hier het SchoolOndersteuningsPlan 2022

Bekijk hier de klachtenregeling.

Bekijk hier het protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Bekijk hier het protocol Maatregelen, schorsing en verwijdering