Reglementen/protocollen

Bekijk hier ons privacy-statement.

Bekijk hier het reglement cameratoezicht.

Bekijk hier de bevorderingsnormen 2022-2023.

Bekijk hier het dyslexieprotocol.

Bekijk hier het examenreglement.

Bekijk hier het leerlingenstatuut.

Bekijk hier de Gedragscode ICT leerlingen

Bekijk hier het antipestprotocol.

Klik hier voor de procedure doorstroom vanuit mavo naar havo en vanuit havo naar antheneum.

Bekijk hier het SchoolOndersteuningsPlan 2022.

Bekijk hier de klachtenregeling.

Bekijk hier het protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Bekijk hier het protocol Maatregelen, schorsing en verwijdering.