Technasium

Op onze school kun je ook kiezen voor het Technasium. In leerjaar 1 maak je daar al kennis mee door het vak ‘Onderzoeken en Ontwerpen’ te volgen. Bij O&O draait het om het uitdenken en uitvoeren van projecten onder leiding van externe opdrachtgevers. Als je iemand bent die vaak de ‘waarom-vraag’ stelt, zul je je bij dit vak thuis voelen. Voorbeelden van opdrachten zijn: ‘het ontwerpen van een attractie voor een bestaand of nieuw te bouwen attractiepark’ of ‘het ontwerpen van een multifunctionele lamp’. De lessen O&O vinden plaats in de HUB, een ruimte die speciaal ingericht is voor het Technasium. Deze ruimte is erg geschikt voor groepswerk, praktische uitvoering en presentaties.

Onderzoek en Ontwerpen

O&O staat voor Onderzoek & Ontwerpen. Dit vak vormt de kern van het Technasium onderwijs. In teamverband werk je met klasgenoten aan een realistisch vraagstuk of probleem, dat te maken heeft met de bètavakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of informatica. Hierbij leer je naast onderzoeken en ontwerpen, hoe je een vraagstuk aan moet pakken. Je leert zelfstandig je project plannen en hoe je goed kunt samenwerken met je team. De vraagstukken worden altijd door een opdrachtgever uit het bedrijfsleven aangeboden en hebben te maken met vakgebieden zoals architectuur, industrieel ontwerpen of voedingsmiddelentechnologie. Je ervaart tijdens het project dus hoe het is om in een van deze vakgebieden te werken.

Communicatie en Cultuur

C&C staat voor Communicatie & Cultuur. Je gaat bij dit vak onderzoek doen naar verschillende onderwerpen, zoals de diverse kunstvormen of politieke vraagstukken. Iedere opdracht duurt ongeveer acht weken. In de eerste helft doe je onderzoek, tijdens de tweede helft werk je aan het eindproduct. Je bevindingen tijdens het onderzoek verwerk je hierin. Bij een eindproduct kun je denken aan de krant van de toekomst, een toneelstuk of een educatief spel. Debatteren, creatief denken, presenteren en samenwerken zijn vaste onderdelen. Bij C&C werk je een enkele keer alleen, maar meestal werk je samen in kleine groepen of met de hele klas. Vind je vakken als geschiedenis, maatschappijleer, Nederlands, beeldende vorming, drama en muziek leuk? Dan is dit het vak voor jou! Want hier komen al deze vakken samen.