Brugklas

Op het Niftarlake duurt de brugperiode, vanaf schooljaar 2021-2022, twee jaar. We hebben drie soorten brugklassen. De mavo/havo-, de havo/atheneum- en de atheneum-brugklas. Het hangt van het schooladvies af in welke brugklas je wordt geplaatst. Jouw juf of meester geeft ons ook een advies in welke brugklas hij of zij denkt dat je het beste geplaatst kan worden.

In het eerste jaar op het Niftarlake leer je veel verschillende vakken, maar ook hoe je moet leren en hoe je het huiswerk moet plannen. Aan het einde van het tweede jaar bekijken we samen met alle docenten waar je les van hebt gehad in welk niveau je het beste geplaatst kan worden in leerjaar drie. We kijken dan naar de cijfers die je hebt gehaald. Maar dat niet alleen, het is ook belangrijk hoe je inzet in de lessen en voor het huiswerk is. In het eerste jaar nemen we twee keer per jaar een cito toets af, in september en in april. De scores op deze toetsen helpen ons ook om te bepalen in welk niveau je het allerbeste op je plaats bent.

Het brugklasteam staat onder leiding van mevrouw Könst, de afdelingsleider. De afdelingsleider wordt ondersteund door de coördinator van de brugklassen, mevrouw Van Wolffelaar.

iPad

In alle brugklassen wordt naast het werken met boeken, ook gewerkt met een iPad. Van alle eerstejaars leerlingen wordt gevraagd om een iPad mee te nemen naar school om te gebruiken in de lessen. De school zorgt voor de boeken en vraagt ouders zelf de iPad aan te schaffen. Hierbij willen wij wel opmerken dat de school ouders niet mag verplichten een iPad aan te schaffen. De iPad is echter wel noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs op het Niftarlake College. Voor ouders die geen iPad kunnen aanschaffen, wordt een passende oplossing gezocht. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met de rector, via post@niftarlake.nl.

U kunt via https://a-mac.nl/niftarlake , de webshop van Amac, een iPad aanschaffen met korting.