Informatie Corona (COVID-19)

Het Niftarlake College volgt de richtlijnen van de GGD en de RIVM.

Op deze pagina geven wij informatie over de maatregelen op school met betrekking tot het coronavirus.

  • Leerlingen en medewerkers dragen bij verplaatsingen in de verkeersruimtes in de school (dat zijn alle ruimtes die geen lokaal zijn, dus bijv. in de gangen, in de aula) een (zelf meegebracht) mondkapje. Zodra leerlingen in de aula een vaste zitplaats hebben, mag het mondkapje af.
  • Leerlingen houden anderhalve meter afstand van medewerkers van de school. Onderling hoeven de leerlingen geen afstand meer te houden.
  • Leerlingen desinfecteren bij binnenkomst hun handen.
  • Bij ziekteverschijnselen blijft een leerling thuis en laat zichzelf testen. Bij een negatieve uitslag komt de leerling weer naar school. Bij een positieve uitslag volg je de instructies van de GGD op.
  • Leerlingen mogen buiten én binnen pauze houden. Ons advies is om dit zoveel mogelijk buiten te doen, maar dit is geen verplichting.
  • Tussenuren kunnen in de school worden doorgebracht.
  • In het kader van een goede ventilatie zullen deuren en ramen zo veel als mogelijk open blijven.

De mondkapjesplicht is opgenomen in het leerlingenstatuut.

Leerlingen zonder mondkapje worden niet toegelaten in het schoolgebouw. Hetzelfde geldt voor leerlingen die gedurende de schooldag weigeren een mondkapje te dragen. Zij kunnen naar huis gestuurd worden. Wij gaan er echter vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

Ventilatie
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk dat de school goed wordt geventileerd. De ramen en deuren van de klaslokalen zullen daarom de hele dag open staan.

Coronagerelateerde klachten
Wij merken dat er nog steeds veel vragen zijn van ouders over het naar school gaan of thuis blijven van leerlingen bij klachten van hen of van huisgenoten. Het Niftarlake College volgt hierin de Beslisboom die is verspreid door de VO Raad in samenwerking met het RIVM. In deze beslisboom kunt u gemakkelijk vinden wat te doen bij klachten.

Voor de jeugd is door de GGD een flyer verspreid, tips om de coronatijd door te komen. Klik hier voor de flyer.

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden?